O nás

V průběhu školního roku 2023/2024 organizujeme pro naše nejmladší členy každou středu od 16:16 do 18:18 hod pravidelné schůzky s rozmanitou náplní. V průběhu celého školního roku pořádáme další rukodělné dílny, deskohraní, doučování, vzdělávací dny, jednodenní výlety, vícedenní výpravy. Ve školním roce 2023/2024 bude naše činnost motivována celoroční oddílovou hrou POKLAD STARÉ TRUHLY, která bude ukončena na letním táboře na počátku července 2024. Dětská veřejnost se může těšit na Maškarní karneval na ledě, který bude uspořádán na počátku zimní sezóny na školním stadionu Bronzová.

Členové: děvčata a chlapci bez omezení věku.

Registrační příspěvek na rok 2023/2024 je ve výši 400 KČ.

 

 

Historie

Během podzimu 2015 kdy se sešli zakládající členové a začali vyvíjet pravidelnou činnost jsme se začali bavit i o názvu našeho oddílu. Po několika nápadech se nám líbil asi nejvíce název RONDEL, který evokuje nejen vazbu k místu kde působíme a kde většina z nás žije, tj. ke tvaru obytných domů tvořící základní urbanistický tvar sídliště na Lužinách. Zároveň ale evokuje i trochu tajemna a bezpečí spojené s dávnými rondely, které sloužili nejen pro rituální účely, ale i jako obranná centra. Rondely se nacházejí nejen po Evropě (Stonhenge, Kothingeichendorf), ale i v Čechách. Mezi posledními můžeme zmínit je např. Vinořský rondel, který objevili archeologové v roce 2022. To může evokovat i myšlenku, že rondely nás spojují.

Pionýr, z. s. – Pražská organizace Pionýra

Pražská organizace Pionýra je krajským organizačním článkem neziskového spolku Pionýr. Sdružuje děti, mládež a dospělé Pražany v rámci jejich volnočasových aktivit.

V rámci dobrovolné práce a často ve veškerém svém volném čase se tito lidé podílejí na neformální mimoškolní výchově mladých lidí a přípravě pro jejich další aktivní život. Základním smyslem celého tohoto snažení je poskytnout dětem a mladým lidem smysluplné alternativy konzumního nicnedělání, individuální pasivní zábavě, či přímo společensky nebezpečnému chování.

Nabízíme proto možnosti, jak kvalitně využít svůj volný čas a přitom se přímo podílet na vytváření programu pro své vrstevníky či mladší kamarády. Nasměrovat je k dalšímu rozvoji jejich osobnosti tak, aby i oni byli v budoucnu prospěšní, v rámci svého působení, pro naší společnost.

Doplňujeme tak neformálním způsobem a v kolektivech vrstevníků nejen výchovu školní, ale částečně i rodičovskou, která se v dnešní uspěchané době často omezuje pouze na nutné minimum.

V našich oddílech děti poznávají nové kamarády, prožívají stále nová dobrodružství v bezpečí oddílové činnosti a nalézají pozitivní příklady pro svůj život. Získávají řadu praktických dovedností a návyků.

Věříme proto, že naše snažení není zbytečné, a že dětem a této společnosti přináší mnoho dobrého. Děkujeme proto všem, kteří nám v tom pomáhají a prokazují nám svou podporu morální i věcnou.

 

Pionýr

Hlavní výhody členství ve sdružení PIONÝR, z.s.:

 • Všichni účastníci jsou v průběhu našich akcí krytí úrazovou pojistkou.
 • Všichni členové si mohou sjednat cestovní pojištění za zvýhodněných podmínek při svých cestách do zahraničí.
 • Všichni členové ve věku 5-30 let mohou obdržet průkaz člena, který je zároveň Evropskou kartu mládeže (EYCA, Europenian Youth Card).
 • Některé z našich akcí jsou otevřené i pro širokou veřejnost.
 • Účast na našich akcích, v případě registrace, není povinná.
 • Všichni naši vedoucí, instruktoři nebo organizátoři akcí splňují příslušné vzdělání dané platnou legislativou nebo interním systémem vzdělávání.
 • Jsme součástí silného spolku s 33 letou tradicí od posledního obnovení činnosti a širokou členskou základnou napříč ČR.

Mezi nejznámější akce spolku PIONÝR patří:

 • LEDOVÁ MĚSTA (akce pro skupiny a rodiny o pololetních prázdninách)
 • DĚTI DĚTEM (koncert v Kongresovém centru Praha)
 • PIONÝRSKÁ KREV (podpora dobrovolného dárcovství krve)
 • RESET (republikové setkání pionýrských oddílů)
 • KAMÍNKA (vzdělávací akce pro instruktory a vedoucí)
 • OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR (kampaň prezentující kvalitní tábory)
 • ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ (Pionýr je partnerem akce).